Hướng dẫn đăng ký tạo cửa hàng

Cách tạo cửa hàng trên thauxe

Để tạo được cửa hàng trên thauxe bạn phải là thành viên xác thực của thauxe (1 thành viên xác thực chỉ tạo được 1 cửa hàng).

Ta làm theo trình tự sau:

Bấm chọn đăng ký cửa hàng

Nhập tên cửa hàng, chọn loại cửa hàng “xác thực”, check “Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng”, Lưu lại.

Sau khi click Lưu lại, sẽ có thông báo tạo cửa hàng thành công, để xác thực cửa hàng bạn cần phải tải lên hồ sơ của cửa hàng(GPĐKKD,…) và BQT sẽ kiểm tra hồ sơ của bạn trong thời gian sớm nhất(trước 24 tiếng) trước khi chính thức cửa hàng được mở.


 

Quay lại trang đăng ký Cửa hàng

Tư vấn trực tuyến
Phản hồi